De Stichting

Het organiseren van de intocht in Gorinchem en het verblijf van Sint Nicolaas in het Huis van SintNicolaas vraagt een gedegen voorbereiding. Gedurende het jaar wordt overlegd met alle belanghebbenden, zoals sponsors, muzikanten, vrijwilligers, gemeente en winkeleigenaren. Er zijn veel voorbereidingen nodig om alles goed te laten verlopen tijdens het bezoek van de Sint en Pieten.

Tijdens de periode dat Sint Nicolaas in Nederland verblijft worden huis- en bedrijfsbezoeken gedaan.

Traditie

De Stichting Sint Nicolaasteam bestaat sinds 2006 en wil een traditioneel en authentiek beeld geven van het Sint Nicolaasfeest, met respect naar een ieder. Wij zijn van mening dat het feest een boodschap van gerechtigheid en naastenliefde uitdraagt. Het samen beleven en samen delen past hierbij.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Coby Dekker-Voor den Dag, voorzitter
John Paul, penningmeester
Vivianne Twickler, Secretariaat

Integriteit

Integriteit naar de kinderen is van groot belang en heeft onze constante aandacht. Wij richten ons op de kinderen en het kind in ieder mens. Dit uitgangspunt levert vele mooie herinneringen op aan het bezoek aan of van Sint Nicolaas. Daarom houden alle vrijwilligers zich aan de gedragscode, die door hen is ondertekend.

Vertrouwenspersoon

Binnen de organisatie is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Hier kunnen alleen de vrijwilligers gebruik van maken.